Przeglądaj źródła

comando conversione

dan 10 miesięcy temu
rodzic
commit
bf4320074b
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. 1
    1
      slide-pinq.md

+ 1
- 1
slide-pinq.md Wyświetl plik

@@ -132,5 +132,5 @@ Verifica che sia tra le device supportate da LineageOS
132 132
 \centering
133 133
 \includegraphics[width=2in]{LOST_SINGOLO_PRIVACY.jpg}
134 134
 
135
-[x]: $ pandoc -t beamer -V theme:Singapore slide-pinq.md -o pmomp-20180127.pdf
135
+[x]: $ pandoc -t beamer -V theme:Singapore slide-pinq.md -o slide-pmomp-20180127.pdf
136 136
 

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz