5 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  dan 45dda4d8fb rm todo fix it-lang преди 1 година
  dan ece00de672
error lang: italian segnato nel todo преди 2 години
  dan 8841335a9f
seconda versione преди 2 години
  dan 261f5bcb0a
started selfhost преди 3 години
  crudo 887c9cf1ca Refactor README преди 3 години