Преглед изворни кода

Add Emacs configuration

master
crudo пре 5 година
родитељ
комит
d483771d9e
  1. 9
      .dir-locals.el

9
.dir-locals.el

@ -0,0 +1,9 @@
(
(nil . (
(whitespace-style . (face
tabs tab-mark indentation::tab
spaces space-mark indentation::space
newline newline-mark
trailing))
))
)
Loading…
Откажи
Сачувај