Преглед на файлове

Add Emacs configuration

master
crudo преди 3 години
родител
ревизия
d483771d9e
променени са 1 файла, в които са добавени 9 реда и са изтрити 0 реда
  1. +9
    -0
      .dir-locals.el

+ 9
- 0
.dir-locals.el Целия файл

@@ -0,0 +1,9 @@
(
(nil . (
(whitespace-style . (face
tabs tab-mark indentation::tab
spaces space-mark indentation::space
newline newline-mark
trailing))
))
)

Зареждане…
Отказ
Запис