Преглед на файлове

ampliata parte password (OTP)

master
dan преди 2 години
родител
ревизия
3151d69586
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      book.md

+ 1
- 1
book.md Целия файл

@@ -1,7 +1,7 @@
---
title: "Cripto libretto"
author: Unit hacklab - unit@paranoici.org
date: 1 Marzo 2019
date: 5 Marzo 2019
---

\newpage


Зареждане…
Отказ
Запис