dan dan

La trasparenza radicale si inurba: una contronarrazione della smart-city.

Geupdate 4 maanden geleden

Geupdate 5 maanden geleden

Slide per il corso base GNU/Linux, hackmeeting 2019 Firenze

Geupdate 11 maanden geleden

un tema minimo per Pelican

Geupdate 1 jaar geleden

Lo Slidol è un template per fare una slide in Markdown e convertirla in PDF.

Geupdate 1 jaar geleden

a simple wrapper script to create a safe and redundant backup. Using duplicity, rdiff-backup, ssh and GnuPG.

Geupdate 2 jaren geleden